Kỹ năng làm việc

Quy tắc HORENSO

Quy tắc HORENSO là gì? HORENSO (報連相)là viết tắt của : HOUKOKU 報告 – Báo cáo RENRAKU 連絡 – Liên lạc SOUDAN 相談 –...   Read More

Kỹ năng xử lý công việc

Chạy theo việc hay bắt việc “ chạy” theo mình ? Là nhân viên công sở , sở nhất là là lúc nào cũng...   Read More

© 2015 Tiếng Nhật Kỹ Thuật. All rights reserved.

error: