Hướng dẫn sống tại Nhật

Lễ phép và chừng mực là quan trọng

Cách gọi tên người  Người Nhật có tập quán thay đổi cách nói chuyện tùy theo quan hệ giữa mình và người nghe, để...   Read More

Những điều người Nhật than phiền về người nước ngoài ở Nhật

Hiện nay, rất nhiều người Việt Nam cũng như người nước ngoài sang Nhật để làm việc, học tập, du lịch,…. Bản thân những...   Read More

© 2015 Tiếng Nhật Kỹ Thuật. All rights reserved.

error: