Nhà ở – Trang phục

Chiếu Tatami

Trước đây, chiếu được trải để dùng lúc cần ngồi hay nằm ngủ. Chiếu Nhật được thế giới biết đến qua môn vật Judo...   Read More

Guốc gỗ GETA

Geta (下駄) là một dạng guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản, tương tự như loại dép xỏ ngón nhưng có đế cao hơn. Geta được dùng khi kết hợp...   Read More

© 2015 Tiếng Nhật Kỹ Thuật. All rights reserved.

error: