Các Khóa Học

Khóa N2

KHÓA N2 Dành cho bạn đã học hết N3 – Thời lượng: 60 buổi học, 2h/buổi. Học với thầy cô giáo người Nhật, người Việt...   Read More

Khóa N3

KHÓA N3 Dành cho bạn đã học hết 50 bài Minna no Nihongo I, II – Thời lượng: 60 buổi học, 2h/buổi. Học với...   Read More

Khóa TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT)

KHÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT) Dành cho bạn đã học hết 37 bài Minna I, II – Thời lượng: 30 buổi học, 2h/buổi,...   Read More

KHÓA TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)

KHÓA TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS) Dành cho bạn đã học hết 25 bài Minna no Nihongo I – Thời lượng: 30 buổi học,...   Read More

KHÓA TIỂU HỌC (TH)

KHÓA TIỂU HỌC – TH Dành cho các bạn học hết bài 12 Minna no Nihongo I – Thời lượng: 30 buổi học, 2h/buổi, 3...   Read More

KHÓA MẪU GIÁO (MG)

KHÓA MẪU GIÁO – DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – Thời lượng: 36 buổi học, 2h/buổi, 3 buổi/ tuần. Học với thầy cô...   Read More

© 2015 Tiếng Nhật Kỹ Thuật. All rights reserved.

error: